Historie

Hotel De Wereld kent een rijke geschiedenis. De eerste geschriften maakten in 1669 al melding van het toenmalige logement ‘De Waerelt’. Het was een pleisterplaats voor reizigers die oostwaarts trokken en late reizigers naar het westen die de stadspoort gesloten vonden. Later diende ‘De Waerelt’ als stopplaats van de stoomtrein tussen Utrecht en Arnhem. Een deftig hotel waar onder andere voorname gasten van de Landbouwhogeschool graag verbleven.

Capitulatie

Dat veranderde in 1945. Sindsdien staat Hotel De Wereld bekend als de plaats waar de gevolgen van capitulatie van de Duitse bezetter voor Nederland besproken werden. Hotel De Wereld genoot de voorkeur van de Canadese luitenant-generaal Foulkes als ontmoetingsplek, vanwege zijn ligging in de buurt van het toenmalige front, de afwezigheid van burgers vanwege evacuatie en het metaforische karakter van de naam ‘De Wereld’.

Monument van Vrede en Vrijheid

Op 5 mei 1945 overhandigde Foulkes de Duitse kolonel-generaal Blaskowitz in de huidige ‘Grote Capitulatiezaal’ instructies met betrekking tot de feitelijke uitvoering van de capitulatie die op 4 mei 1945 op de Lüneburger Hei was overeengekomen. Prins Bernhard was hierbij als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig. Hiermee werd de basis gelegd voor Hotel De Wereld als ‘monument van vrede en vrijheid’.

Hotel de Wereld, na 1945

Na de oorlog raakte het hotel in verval. In 1975 werd het gerestaureerd. Het werd in gebruik genomen als kantoor- en activiteitenruimte door de Landbouwhogeschool, thans Wageningen University & Research. In 2004 is het pand opnieuw gerestaureerd, waarbij het in oude glorie werd hersteld. Het pand, inmiddels rijksmonument, werd weer in gebruik genomen met de oorspronkelijke functie: Hotel De Wereld zoals we dat vandaag de dag kennen.

HIM+

Sinds 1945 heeft het hotel vele eigenaren en bestemmingen gehad. In 2020 is het hotel overgenomen door de Achterhoekse HIM+ groep. Deze ervaren ondernemersgroep heeft een voorliefde voor mooie horecabedrijven in monumentale panden. Zo behoren bijvoorbeeld Hotel Villa Ruimzicht te Doetinchem en LEV. by Mike te Winterswijk tot de groep.

Meer weten?

Wil je meer weten over de achtergrond van Hotel De Wereld? Kijk dan op www.hotel-dewereld.nl.