Parkeren & Route

Bereikbaarheid per auto

Hotel de Wereld is te vinden op het 5 Mei Plein (nummer 1). We beschikken over een (beperkt) aantal parkeerplaatsen bij het hotel.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Plan uw route naar Hotel de Wereld via www.9292ov.nl

Busstation Wageningen is het dichtstbijzijnde bushalte, via station Ede-Wageningen of Arnhem Centraal

Parkeren

Bij uw bezoek aan Hotel de Wereld kunt u gebruik maken van onze parkeerfaciliteit achter de slagboom op het Irene Brigadeplein. De kosten voor het parkeren achter de slagboom bedragen €2,50 per auto, ongeacht de tijdsduur dat u hier parkeert. Vraag bij uw vertrek een uitrijkaart bij de receptie. We beschikken over een beperkt aantal parkeerplaatsen. Het reserveren van een parkeerplaats is helaas niet mogelijk. Mocht het parkeerterrein reeds vol zijn, dan kunt u gebruik maken van de parkeerfaciliteiten in het centrum.